ساختمان اداری بازنشستگی قم

 

ساختمان مذکور که پروانه ساختمانی آن در سال قبل اخذ شده در شهرستان قم واقع بوده و قرار است پروژه مذكور در زمینی به مساحت 336 مترمربع و در 6 طبقه بنا شود . هزينه هاي مصرف شده تا كنون بالغ بر 1850 ميليون ريال ميباشد. خلاصه اطلاعات بشرح ذیل است:

 
 
 • نام پروژه: مجتمع مسكوني اداري سازمان بازنشستگي قم
 • محل اجراء: قم- خيابان 19دي بين كوچه 43 و كوچه نهركنده شماره 809
 • مساحت زمین طبق سند: 336 متر مربع
 • متراژ زیربنا: 1178.80 متر مربع
 • تعداد طبقات: 6 طبقه
 • تعداد طبقات زیر: 1 طبقه
 • تعداد طبقات کل: 6 طبقه
 • تعداد واحد: 5 طبقه
 • همکف شامل: 1 واحد 165.40
 • زیرزمین یک شامل: 1 واحد 174.08
 • تعداد پارکینک: 8
 • تعداد انباری: انباري تاسيسات (زير زمين 55.62)
 • تعداد آسانسور: 1
 • تعداد واحد در هرطبقه: 1
 • تعداد واحدها با متراژ: يك واحد در همكف 195.40 متر مربع
 • تعداد واحدها با متراژ: يك واحد در طبقه اول 188.40 متر مربع
 • تعداد واحدها با متراژ: يك واحد در طبقه دوم 188.40 متر مربع
 • تعداد واحدها با متراژ: يك واحد در طبقه سوم 188.40 متر مربع
 • تعداد واحدها با متراژ: يك واحد در طبقه چهارم 188.40 متر مربع