مجتمع تجاری زیتون رشت

 


 
 
 • محل اجراء: رشت، كمربند بهشتي نرسيده به فلكه گاز
 • مساحت زمین طبق سند: 7805 مترمربع
 • متراژ زیربنا: 26500 مترمربع
 • تعداد طبقات: از 5 تا 12 طبقه (شيبدار)
 • تعداد طبقات زیر: یک طبقه
 • تعداد طبقات کل: طبقه
 • تعداد واحد: 190
 • همکف شامل: انبار و پارکینگ و مغازه
 • زیرزمین یک شامل: انبار – پارکینگ
 • تعداد پاركينك: 196
 • تعداد انباری: 190
 • میانگین متراژ انباری ها: 1.80 متر مربع
 • تعداد آسانسور: 7 دستگاه
 • تعداد واحد در هرطبقه: 24 واحد
 • تعداد واحد ها تجاري: 4
 • تعداد واحدها اداري: 8
 • تعداد واحدها مغازه: 23
 • پیشرفت فیزیکی پروژه: 38%