شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز

انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی ، مشاوره ، طراحی ، مدیریت طرح ، اجراء در زمینه پیمانکاری ابنیه و فعالیتهای راه سازی ، شهرک سازی و انبوه سازی مسکن ، خرید ، فروش ، واردات و صادرات مصالح ساختمانی و ماشین آلات مربوط به فعالیتهای مذکور و مشارکت با بخشهای حقیقی یا حقوقی در خصوص واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت یا ایجاد و واردات هر گونه صنعت ساختمانی با تکنولوژی جدید بطور اخص و هر گونه مشارکتی که با موارد فوق الذکر ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد .

 

این شرکت با داشتن حدود 40 نفر پرسنل که متجاوز از 30 نفر آنها دارای تحصیلات عالیه و سوابق اجرایی طولانی می باشند ، توانایی انجام کلیه پروژه های ساختمانی، سازه های آبی و دریایی، همچین اجرای پروژه های تونلی و راهسازی و مسکن مهررا دارد . همچنین به واسطه مشارکت با شرکت مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز، توانایی انجام پروژه ها از طراحی فاز صفر تا اجراء و سرمایه گذاری را دارد .

 

تاریخچه

شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز(سهامی خاص) در تاریخ 16/10/1386 تحت شماره 315079 در اداره ثبت شرکتهای تهران به مدت نامحدود به ثبت رسیده است.

 

 

هیات مدیره


سعید شادولی

رئیس هیات مدیره

محمد سجاد لنگری

مدیرعامل و نایب رئیس هيئت مديره

سجاد محمدی

عضو هيئت مديره

؟

؟


 

چارت سازمانی


 

گواهینامه ها

  • ISO 14001:2004
  • ISO 18001:2007
  • ISO 9001:2008