آگهي شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت پروژه قیدار (استان زنجان)
4 آبان ماه 98
 
 

شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد جهت عملیات اجرایی پروژه خانه امید واقع در شهرستان خدابنده شهر قیدار (استان زنجان) با عقد قرارداد تهیه مصالح و اجرا ؛ واگذار نماید.

  • از کلیه شرکت های علاقه مند دارای رتبه 5 و بالاتر ابنیه و تاسیسات دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ 98/08/04 لغایت ساعت 16 مورخ 98/08/13 نسبت به دریافت ، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی به دبیرخانه شرکت به آدرس میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی، زاینده رود غربی، پلاک 10، طبقه سوم، اقدام نمایند.
  • این آگهی صرفاً به منزله شناسایی و ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط بوده و ارسال مدارک و بررسی آن هیچگونه حقی برای شرکت ها ایجاد نمی نماید و این شرکت در نحوه انتخاب پیمانکاران از هر طریقی مختار می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار خواهد بود.
  • تلفن تماس: 88217200 داخلی 3102

تا تاریخ 98/08/25 تمدید شد