آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای پروژه اصفهان
17 مهر ماه 98
 
 

موضوع مناقصه :
عبارت است از تهیه مصالح و انجام عملیات ساخت خانه فرهنگ و امید کلانشهر اصفهان واقع در اصفهان پارک غدیر باغ تجربه

مبلغ برآورد اجرای کار 21,498,798,715 ریال (بیست و یک میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و هفتصد و نود هشت هزار و هفتصد و پانزده ریال)

دستگاه مناقصه گزار : شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری)

مهلت خرید اسناد :  ازتاریخ  1398/07/18 لغايت 1398/07/22

– مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی به مبلغ 105,000,000 ریال می باشد.

– تمامی شرکتهای رتبه 5 و بالاتر ابنیه و تاسیسات می توانند در ذیل همین صفحه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  14 روز  یکشنبه مورخ  1398/07/28 و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت مهندسی و عمران سازه پی ریز به آدرس تهران ، خیابان ملاصدرا ، خيابان شیراز شمالی ، خیابان زاینده رود غربی  پلاک 10 طبقه سوم ، تلفن 88217200-021 داخلی 3102 دورنگار : داخلی 3212 کد پستی : 1991613931 می باشد.

مبلغ فروش اسناد یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) قابل واريز به شماره حساب 1-3150790-810-290 بنام شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک می باشد.

پیشنهاد دهندگان می بایست فیش واریز مبلغ خرید اسناد را همزمان با تحویل اسناد به واحد مالی شرکت سازه پی ریز تحویل نمایند.

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

متعاقباً در سایت درج خواهد شد.

شرایط خاص :

ارائه تاییدیه صلاحیت حداقل 5 ابنیه و تاسیسات  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وگواهی تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

کارفرما در رد و یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و تحویل مدارک هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد. 

 منقضی شد
بازگشایی پاکات دوشنبه 98/07/29 ساعت 9

بازگشایی پاکات پیشنهادات (ج) چهارشنبه 98/08/01 ساعت 14